Clitorella

POVRATAK

Arhiva za 07. 2004

Clitorellini savjeti za ljeto

July 15th, 2004 | clitorella | 1 Komentar

1.Moj te mota oko plota 2.Ispod vode ,moj te bode. 3.Ispod leda, moj te gleda. 4.Moj te pi�i kao u pri�i. 5.Bog te jebo , puno ih je nebo. Clitorella

Clitorella i Zvon�ica

July 15th, 2004 | clitorella | Bez komentara

Da, bilo je to 80-tih godina, Predator je bio u zenitu suda�ko-pravne karijere,na pragu svih uspjeha, bio je i slavni docent, ginekolog,dr.B.Manje slavan u privatnom �ivotu, rastava sa �enicom je poprimila neke nepovoljne smjerove, pa je Predator, sve to usmjerio u dr.B. korist.Davili smo se svi u kojekakvim lova�kim specijalitetima, jer je dr,B. bio lovac.S […]

Clitorella samo ona

July 14th, 2004 | clitorella | Bez komentara

Daleke godine ,kada je bila smrtno zaljubjena, njena ven�anica iz Njema�ke, vi�e tisu�a nula i vi�e stotina tila i svile.Okitili su je kao kraljicu. Vjen�anje nije odr�ano, 21 bijela orhideja le�ala je pred Petrovom bolnicom ,na rukama njezine prve ljubavi, on je kle�ao pred njom ,mole�i, da sve zaboravi i da po�ne iz po�etka. Pod […]

Clitorella i ….smisao �ivota

July 8th, 2004 | clitorella | Bez komentara

Gleda ,kao i oduvijek odu�evljena morem u plavo sivu pu�inu nepregledne snage,more, koje pro�ivljava ratove, ekolo�ke katastrofe, tragedije, guta ogromne tone potonulih plovila, more, opjevano u svim umjetnostima od pjesni�tva, knji�evnosti, slikarstva, glazbe, neiscrpna tema filmova, avantura, pri�a ,legendi, more, veli�anstveno u svojoj osobnosti, dominaciji, more ,more, koje u svakom ,negdje u du�i ulijeva strahopo�tovanje […]