Clitorella

POVRATAK

Arhiva za 08. 2004

�udo

August 7th, 2004 | clitorella | 1 Komentar

Clitorella (nemajka) spremila je �udo na spavanje.Dijete joj se smijalo stoje�i za rub kinderbeta. ON JE STAJAO, A ONA NA KOLJNIMA PLAKAKA OD SRE�E. CITORELLA

Odvajanje

August 7th, 2004 | clitorella | Bez komentara

Clitorella je da puta bila SUROVO, odvajana od mu�karca, jer se smatralo ,da premlada U krajnjem slu�aju �to bi se dogodilo, DIJETE.Pa gdje bismo bili nas nema.Clitorellu izbezumljuje da je ta LJUBAV ZABRANJENA, ISKINUTA ……u DOBI KADA SE ISTINSKI LJUBI, RODITELJI UZIMAJU STVAR U SVOJE RUKE…..Gdje je ta stvar nakom par godina u heroinu. Clitorella

�pageti

August 5th, 2004 | clitorella | Bez komentara

Izdurava se neinventivna mater u Europarku, dijete divlja u Kids Clubu, op�a gu�va. Jedna Austrijanka , izgleda poput zmije(vrije�am zmije), uz nju k�er 16 godina, pitaju da li je slobodno, naravno.Savr�eno manikirana ku�ka �dere svoje �pagete, upla�ena curica ne dira svoju porciju. Kada se ku�ka na�derala, onda valjda ide na bezbrojne fitnesse, ona ostaje .Ispod […]

ON4

August 5th, 2004 | clitorella | Bez komentara

Cliorella je oduvijek �eljela put z a Egipat.On,suprug mamine ro�ainje 25 godina mla�i od nje, Clitorellu je do�ivivljavao kao mla�u sestru,nagovorio je Predatora da putuju svo troje 1975. Tada se nje moglo u Egipat bez tzv. �ute karte, moralo se cijepiti protiv �ute groznice.I�li su ona i on,cjepivo je gadno.Oni su otputovali, plakala je Clitorella […]

ON 3

August 4th, 2004 | clitorella | Bez komentara

Clitorella je toliko o�ajna samo ,Bog je pastir moj ,zla se ne bojim. Clitorella

On 2

August 4th, 2004 | clitorella | Bez komentara

Clitorellica, odgajana poput njema�kog vijnika zaStaljingrad,o�ajni�ki je�eljela presti�ne trapperice i famoznu majcu fruit of the word.Posrednik u Gunduli�evoj je to imao, ON je na op�u sablazan, jer je Clitorellica obu�ena kao princeza. ON , on ju je gledao kako samozadovoljno hoda ulicama Zagreba. NJEGA NEMA. Clitorella

on

August 3rd, 2004 | clitorella | 1 Komentar

Clitorella tinej�erka,ON joj je kupio prest�ne Lewisice u Gunduli�evoj, On,njega od no�as nema. Clitorella je o�ajna. Clitorella