Clitorella

POVRATAK

Arhiva za 11. 2004

Fatalni u viruznoj opasnosti

November 30th, 2004 | clitorella | Bez komentara

Clitorella ,u tim viroznim vremenima, voli narodne recepte, recimo ,med, doma�a rakija, hrpa c-vitamina i gomila �aja i svi sretni i veseli, ako se jo� od dva aspirina dobro “u�vica�”, ma nema frke. Zvoni telefon, javi se prpo�na Cliti: -Joj, krepal bum, pati Fatalni! -Zakaj? _Drma me temperatura 37,5 i sve �to s njom ide. […]

Jumbo propaganda

November 30th, 2004 | clitorella | Bez komentara

Dakle, hvale vrijedan plakat , koji je mogao stvoriti samo “sumnjivi” um, ipak je postigao svoj cilj, �ita se i komentira, �ula je i slatke komentare Clitorella, voze�i se u javnom prometalu, gdje ga je prvi put uo�ila, da bolje da se u to “ne�to smota”, i popu�i, a ne da se pi�u bedasto�e ,�teta […]

Sramota ZA KOGA?????

November 29th, 2004 | clitorella | Bez komentara

Pro�itala Clitorella na naslovnici dnevnog tiska:”Rodila sa 17 godina i osramotila obitelj“Tu se mogu sramiti ISKLJU�IVO SVI OSIM TE DJEVOJKE. 1.Sama si je napravila dijete, ON NIJE OSRAMOTIO OBITELJ, ZA NJEGA SE NE ZNA ON JE FACA! 2.KAKAV JE TO JE..NI MORAL KOJI SMATRA RO�ENJE DJETETA SRAMOTOM????????? 3.ZAR JE TO ZA NASLOVNICU?Novinarima otkaz. U dana�nje […]

�estitka 2

November 28th, 2004 | clitorella | Bez komentara

Zlateko moje ,sretan ti ro�endan, 8. ro�endan ,od srca �eli mama. Clitorella

Celofan mama

November 28th, 2004 | clitorella | 2 Komentara

Le�i na rodiljskom odjelu o�ajna Clitorella u sobi ,za 6 �ena ,ali ih je 14, trese se, ne mo�e do telefona ,ne mo�e do tu�a, …do nje le�i �enica ,rodila je 9. dijete. Izvla�i spava�icu ,br.36.,Clitorella je pro�la pakao, 30 tjedana nije vidjela sunca niti mjeseca, 3 mjeseca na tokolizi, samo da Zlateko ne “pobjegne”.Zlateko […]

Paroles

November 28th, 2004 | clitorella | Bez komentara

Clitorella je davnih godina bila doslovno na silu poslana u Francusku.Dje�ica iz Francuske su i�la u Novi Vinodolski, s dje�ica iz Juge u neku selendru, selo 40-tak kilometara od Pariza.Zagreba�ki hoh�tapleri su bili prvi put suo�eni sa seoskim turizmom, nema hotela b i a kategorije.Francuzi obo�avaju selo.No, bez obzira na recimo barake, �atore i koje�ta, […]

Utjecaj Bala�evi�a na Predatorovu �ivotnu filozofiju

November 27th, 2004 | clitorella | Bez komentara

1.Kada bi se netko od poznanika �alio da dijetetu ne ide faks ili �kola ili struka: D�ABA BILO KONJA VRANIH……… 2.Kada je Predator dobio naizgled nemogu�u parnicu, : BO�A ZVANI PUB, JA IPAK VARAM MALO BOLJE…. 3.Kada je netko bio isuvi�e nesta�an ili promiskuitetan: IMAO SAM STRA�NOG PETLA, PRINCIP JE ISTI ,SVE OSTALO SU NIJANSE. […]

Formula za odgoj,po�tuj narav ili pajceke

November 27th, 2004 | clitorella | Bez komentara

Suo�ena brzim, tiumfalnim, krikovima maloga Zlateka, koji je najavio svoj neminovan dolazak u hrvatsku metropolu, zagreba�ku d�unglu, bila je prestravljena.Zapanjeno je gledala u Zlateko staro 3 sata kraj sebe, uspavano, kao u vlastito ogledalo. ISTA ona.Svi su joj “solili pamet,”, da je maj�inski instinkt nepobjediv, ali ona je znala, da je to do�ivotno nepolo�iv ispit.Bila […]

citat

November 26th, 2004 | clitorella | Bez komentara

Brak se mora neprestano cboriti protiv nemani koja sve pro�dire-protiv navike. Clitorella

�estitka

November 26th, 2004 | clitorella | Bez komentara

Svakako �estitam novope�enom bra�nom paru.�elim im sve ono �to su mnogi o�ekivali, oni mo�da ostvare.Snovi, poljupci ,romantika, bijeg u poljupcima od stvarnosti….to im �elim, neka im ru�ine latice prekriju �ivotni put, ali masa�a tabana i mirisna ulja su “nepotrebna”. Istinski se voli bez svega toga……Voli vas Clitorlella Clitorella