Clitorella

POVRATAK

Arhiva za 12. 2004

Sretna Nova ili privid slobode

December 31st, 2004 | clitorella | Bez komentara

Stara godina, vrte se telefonski brojevi, sastavlja se ekipa za do�ek. Bijesni i Clitorella grozni�avo se pripremaju za tulum.Zlateko je poslu�no spavalo u ko�ari, par tjedana staro.Predve�er se dru�tvo iz “starih” dana skupilo i nastavilo tamo gdje je stalo, zabavljati se. Naravno sa satima je raspolo�enje raslo, pjevalo se ,plesalo ,pilo, umalo i divljalo. To […]

Jedan obi�no “veseli”Badnjak

December 29th, 2004 | clitorella | Bez komentara

Clitorella i Bijesni i Zlateko idu obitelji Veseli� na proslavu Badnjaka. Nakon �to su se nakuhali hrane za �itav garnizon, pa pokloni, pa sve tako, pojavili su se na ulazu, kao da su se doselili.Veseli�i okitili stan ,kao u petpara�kim ameri�kim filmovima, ali ne smeta, malo ki�a(previ�e), pa kaj!(reklo bi Zlateko). Nakon �to su svu […]

(uz)bunjene �ljive ili o ratnom pekmezu

December 23rd, 2004 | clitorella | Bez komentara

Jedno popodne tamo s po�etka devedesetih, mije�a Predator ,kuha �ljive, za Bijesnog, koji to obo�ava,svi naravno sjede u kuhinji ,a Predator se uzrzjava, da za�to stalno zavija uzbuna, da sve prestaje i mora u skoli�te zbog dva helikoptera,�itav grad. Nije dorekao re�enicu opet sirena. -Pa stvarno mi je dosta ,u ovom ratu nema reda? -reda […]

Prailirka

December 22nd, 2004 | clitorella | Bez komentara

Zamra�enje, no�na uzbuna, Clitorella stavlja deke na prozore, Predator pu�i u kuhinji, Bijesni u �vicarskoj.Sjeda Clitorella za stol i pilji u Predatora, malko uspani�eno. Predator mrtav hladan. -Sje�a� li se davnog razgovora o zastavi i narodnoj svijesti?(upita Predator) Sjetila se Clitorella ,kako probuditi ono �ega ona nema ,nacionalnu svijest?.S tim pitanjem je 70- tih godina […]

Feng shui kaos

December 22nd, 2004 | clitorella | Bez komentara

Ljudi znaju biti upravo fa�istoidni, recimo 4 krvne grupe, pa 4 vraste hrane,ishranom protiv raka, vitaminima protiv raka , na “udaru” su bibliotekari, koji po opisu radnog mjesta i zanimanja, sve trebaju pregledati, a sve vrvi od takvih sadr�aja. Tako i “nesretni “feng shui”, ili o uravnote�enom stanovanju, ili o interijeru! Kolegica koja se seli […]

Zajedni�ka ljubav ili o pokunjenom Zlateku

December 22nd, 2004 | clitorella | Bez komentara

Sjedi dijete i gleda u doru�ak, tiho. (potpuno van sebe). -Zlateko kaj se doga�a? (upita Clitorellla) -Hana je dobila prsten od Duje iz 4. razreda, kaj to zna�i? Clitorella je sad na sto muka. Dijete se treba suo�iti sa krutom realno��u. -�uj, Hana je prasica, Duje je faca ,a ti si odvisio, i nemoj sad […]

Snijeg u Salzburgu

December 21st, 2004 | vrati majku u bajku | Bez komentara

SNIJEG U SALZBURGU Snijeg pada, skriva tragove, odbačeni suhi kist uličnog portretista, zvuk balalajke uznemiruje ogoljele krošnje, Raskošna svadbena kočija je odavno prošla odvezla je sretne ,madence u bijelu bajku života, Bacila sam novvčić u  jednu od beskrajjnih fontana za bolji život, U rana jutra strepeći,  da sine ne plačeš,  gledala sam Tvoje pokrete kako […]

Na brda�cu ili koncert za citru i litru, a mo�da i vi�e

December 20th, 2004 | clitorella | Bez komentara

Be�, kako krasno zvu�i, biv�a na�a metropola.Bili nekih godina Bijesni i Clitorella ,sa nekim dru�tvom u Be�u.Clitorella se jako dobro snalazi, jer je bezbroj puta, uglavnom sa zborom bila u Be�u, pa privatno, pa neke �kolice, i nau�ila podosta.Jedna od zamki velegrada je lo�e vino sa divnim okusom.Potrovali se ve� svi, prvi puta je saznala […]

Fatalne hla�

December 19th, 2004 | clitorella | Bez komentara

Mra�no jutro. Clitorella je budna, ali je mrak. Ide na kavu, , �ulja se, jer Bijesni i Zlateko” paj�e.” Obukla je napamet ,u mraku hla�e i kaput.U kafi�u je shvatila ,da je kaput od bBijesnog i da nema nov�anika. �to sad?Onda je obratila pozornost na hla�e, koje su ipak prevelike, bez obzira na Clitorelline dijete, […]

Misty Blue

December 19th, 2004 | clitorella | Bez komentara

Svake godine je sastanak bibliotekarskih vampira u centru grada. Svi moraju biti u “punoj formi”.Jutro ba� i nije obe�avalo, ledena ki�a , Clitorella se u punom glamuru i u bundi temeljito sravnala sa zemljom. No ,NNNI.Neki taksi �eka , ofucan ,kao i taksist, neke kolegice ,koje imaju ne�to za predati, hrpu knjiga, a ostale, neka […]