Clitorella

POVRATAK

Arhiva za 07. 2005

Anđeo

July 1st, 2005 | andropauza | Bez komentara

Putuje prigradskim vlakom Clitorella, sparina, loše joj je , migrena sve ženske peripetije u akciji.Iako mrzi Crkvu kao instituciju to ne zači da ne vjerue u Boga. Boga u crkvi nema.Ako je ikad iz dna duše zamolila bilo koga koji je” iznad”, bilo je tada ,da izdrži radni dan.Prvi dan ljetnog radnog vremena , iz […]